Encyclopedia Britannica(中文译名不列颠百科全书;又称大英百科全书),历经两百多年修订和再版,发展成当今享有盛誉的32册百科巨著。不列颠百科全书由世界各国、各学术领域的著名专家学者(包括众多诺贝尔奖得主)为其撰写条目。该书囊括了对人类知识各重要学科的详尽介绍,和对历史及当代重要人物、事件的详实叙述,其学术性和权威性为世人所公认。大英百科全书公司1994年推出了Britannica Online (不列颠百科全书网络版)。